Om UM Norge

UM er et fullservice mediebyrå. Vi jobber med strategi, innsikt og analyse, innholdsproduksjon og mediekjøp, på tvers av digitale og tradisjonelle kanaler. Basert på vår Futureproof tilnærming skaper vi utvikling og vekst for våre kunder.

Futureproof er en innsiktsbasert tilnærming hvor merkevarens forretningsmål samt forbruker-, merke-, og markedsinnsikt er fundamentet i strategien. Vi søker skjæringspunktet mellom forbruker og merkevare – der merkevaren kan levere reell verdi for forbruker.

Winning together

Vi er en del av et globalt nettverk med 5000 kollegaer i 130 land

A world map with highlighted areas of UM offices around the world.

UM er en del av det børsnoterte konsernet IPG Mediabrands, et internasjonalt byrånettverk med tilstedeværelse i 130 land. Vår nettverkstilknytning gir oss tilgang til internasjonalt ledende systemer, verktøy, analyser og fagkompetanse. Dette gjør at vi ligger i forkant, og at vi er med på å drive utviklingen av fremtidens kommunikasjonsløsninger.

I Norge består IPG Mediabrands av Initiative og UM. Kinesso er vår enhet med spesialister innenfor digital markedsføring og ekspertise innen betalt søk, SEO og sosiale medier. Magna er vår analyse- og medieinvesteringsavdeling.

Det som betyr noe

Våre verdier

Nysgjerrig

Vi er utforskende og ønsker å lære nye ting hver dag. Om kunder og fag.

Nysgjerrig

Vi er utforskende og ønsker å lære nye ting hver dag. Om kunder og fag.

Modig

Vi skal være modige og utfordre våre partnere og tørre å stille krevende spørsmål.

Åpen

Vi er transparente i måten vi arbeider på og skal gjøre det som er rett.

Engasjert

Vi er ambisiøse på egne og kunders vegne, og går den ekstra mila for et godt resultat.

Omsorgsfull

Vi har omsorg for og bryr oss om de merkevarene vi representerer og de menneskene vi samarbeider med.

Lagspiller

Vi tror på kraften i det gode samarbeidet. Samarbeid gir positiv energi og bedre resultater.
Et ansvarlig byrå

Mangfold, inkludering og likestilling

Vår evne til å skape verdier avhenger av at vi holder en høy etisk standard for å skape en tillitsbasert relasjon til våre eiere, medarbeidere, kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere.

Våre etiske retningslinjer tydeliggjør forventninger, forpliktelser og krav til etisk atferd. Disse gjelder for alle ansatte i IPG. Alle ansatte i IPG går årlig gjennom «Code of Conduct» kurs og sertifisering der inkludering, likestilling, varsling, sikkerhet, transparens, korrupsjon og omsorg er sentrale temaer.

Les mer om IPG og inkludering her

Bærekraft og klima

Mediabrands Norge AS har siden 2017 vært sertifisert som Miljøfyrtårn og har med det oppfylt en rekke kriterier og krav til aktiviteter i egen virksomhet. Det kreves gode rutiner for avfall, transport, energi, innkjøp og arbeidsmiljø. For oss er ikke Miljøsertifikatet et laurbær å hvile på. Det er et kontinuerlig arbeid.

IPG er inkludert på to S&P-indekser som anerkjenner bærekraftig ledelse - S&P 500 ESG og S&P Global 1200 ESG. S&P 500 ESG (Environment, Social and Governance) er basert på S&P 500-indeksen og inkluderer bare amerikanske selskaper, mens S&P Global 1200 omfatter selskaper i hele verden.

«IPG er deltaker i FNs Global Compact, et initiativ som oppfordrer selskaper til å samordne strategier og operasjoner med universelle prinsipper for menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon, og for å rapportere om tiltak selskapet gjør for å fremme disse samfunnsmålene.»

Les mer om IPG og sustainability her

UM logo

kontakt@umww.com
+47 22 54 38 80
Bryggegata 7, 0250 Oslo

UM er en del av

www.ipgmediabrands.no